MAGAZYN WIRTUALNY RODZIMEGO BIAŁKA ROŚLINNEGO


Bobik


Cena dnia:

Sprzedaż:
1186,00 PLN
Kupno:
357,00 PLN

Cena z ostatnich 10 dni:

Soja


Cena dnia:

Sprzedaż:
857,00 PLN
Kupno:
2552,00 PLN

Cena z ostatnich 10 dni:

Groch Żółty


Cena dnia:

Sprzedaż:
1250,00 PLN
Kupno:
830,00 PLN

Cena z ostatnich 10 dni:

Słonecznik


Cena dnia:

Sprzedaż:
0,00 PLN
Kupno:
1750,00 PLN

Cena z ostatnich 10 dni:

Łubin Wąskolistny


Cena dnia:

Sprzedaż:
1190,00 PLN
Kupno:
997,00 PLN

Cena z ostatnich 10 dni: