MAGAZYN WIRTUALNY RODZIMEGO BIAŁKA ROŚLINNEGO


Bobik (10 dni)

Typ Okres Cena
Sprz. 02-08-2021
27-07-2021
0,00 PLN
Kup. 02-08-2021
27-07-2021
0,00 PLN

Soja (10 dni)

Typ Okres Cena
Sprz. 02-08-2021
27-07-2021
2432,00 PLN
Kup. 02-08-2021
27-07-2021
2432,00 PLN

Groch Żółty (10 dni)

Typ Okres Cena
Sprz. 02-08-2021
27-07-2021
0,00 PLN
Kup. 02-08-2021
27-07-2021
0,00 PLN

Słonecznik (10 dni)

Typ Okres Cena
Sprz. 02-08-2021
27-07-2021
0,00 PLN
Kup. 02-08-2021
27-07-2021
0,00 PLN

Łubin Wąskolistny (10 dni)

Typ Okres Cena
Sprz. 02-08-2021
27-07-2021
1180,00 PLN
Kup. 02-08-2021
27-07-2021
1180,00 PLN